– Fordi vi elsker at være grønne –

Kaare Anlægsgartneri

Kaare Anlægsgartneri tilbyder en omfattende buket af grønne services

Vores kunder findes blandt erhvervsvirksomheder, boligselskaber, slotte- og kulturejendomme, offentlige parker og anlæg.

Vi udfører bl.a. vedligehold og pleje af grønne arealer herunder græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, hækkeklipning, vinterberedskab m.m.

Naturgenopretning. Anlæg af grønne områder. Etablering af større græsarealer med “Overseader” eller rullegræs. Alle former for beplantningsopgaver af træer, buske og planter. Beskæring af træer, topkapning og træfældning udføres af certificerede træplejere. Kratrydning og stubfræsning. Gravearbejde og etablering af faskiner, øvrig vandafledning og kloak. Alle typer af belægninger, brolægning, støttemure og hegn udføres i alle materialer.

Vi tegner serviceaftaler, hvor vi på fast basis efterser og vedligeholder gårdanlæg, virksomhedsdomiciler, ejendomme, offentlige og private anlæg og lignende.

Link to: Slot og kulturejendommeLink to: Kloak- og vandafledningLink to: Anlæg og pleje

Kontakt os

Kaare Anlægsgartneri A/S