Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land

I det åbne land foregår rensningen af spildevand på egen grund primært ved mekanisk rensning med tilhørende nedsivningsanlæg.

Alternativt anvendes der flere steder biologiske minirenseanlæg med efterfølgende udledning til vandløb eller faskiner. For visse ejendomme kan det ikke lade sig gøre at anvende hverken nedsivning eller minirenseanlæg. Her må man derfor etablere samletank eller rodzoneanlæg. Eksempelvis et pilerenseanlæg.

I de kommende år skal en lang række ejendomme i det åbne land have forbedret spildevandsrensning, da den nuværende rensning ikke lever op til kravene. Den forbedrede spildevandsrensning skal gennemføres for at højne vandkvaliteten i vores vandløb og søer.

Skal du have nyt spildevandsanlæg eller renovere dit gamle anlæg, skal du søge om tilladelse til opførelse hos din kommune. Kaare Anlægsgarneri kan anvise den bedste løsning for din ejendom og udføre den. Det uanset hvilken løsning vi sammen med dig kommer frem til.

Kontakt os

Kaare Anlægsgartneri A/S