Naturgenopretning

Naturpleje, naturgenopretning og miljø står højt på den politiske dagsorden både i kommunalt, regionalt og statsligt regi. Derfor har vi valgt at have en afdeling, der udelukkende fokuserer på naturpleje og naturgenopretning.

Hos Kaare Anlægsgartneri har vi en bred viden og mange års erfaring inden for naturpleje og naturgenopretning. Vi arbejder tæt sammen med HedeDanmarks driftscentre og afdelinger over hele Danmark; for eksempel med Vandløbsafdelingen, hvor arbejdsområder ofte overlapper hinanden.

Vi beskæftiger os med alt fra mindre manuelle opgaver til større og mere omfattende opgaver. Det kan for eksempel dreje sig om hegningsopgaver, bekæmpelse af invasive arter, rydningsopgaver og naturgenopretningsprojekter.

Vi kan altså varetage alt fra de helt små praksisnære enkeltprojekter over naturgenopretningsprojekter, der udbydes i licitation, til totalløsninger med rådgivning, ansøgning om støttemidler og efterfølgende udførelse af selve entreprenøropgaven.

Kontakt os

Kaare Anlægsgartneri A/S