Bekæmpelse af rotter

Du kan abbonere på rottebekæmpelse hos Kaare Anlægsgartneri. Hvis du gør det holder vi vores professionelle øjne åbne for tegn på rotter på ejendommen eller boligselskabet og sætter omgående ind med bekæmpelsen.

Hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter, har du pligt til at melde det til din kommune, normalt den tekniske forvaltning. Pligten påhviler alle borgere – såvel grundejere som lejere. For lejere er det altså ikke tilstrækkeligt kun at sige det til viceværten eller varmemesteren. Alle borgere i Danmark har pligt til at anmelde rotter direkte til de kommunale myndigheder.

Anmeld rotter via borger.dk

Grundet de skærpede regler omkring brugen af gift, er det blevet svært selv at bekæmpe rotter. I Danmark er det forbudt selv at anvende rottegift, da det på sigt kan udvikle resistens grundet forkert brug. Bekæmpelse af rotter med gift må kun udføres af et autoriseret skadedyrsfirma som Kaare Anlægsgartneri.

Forebyggelse

Dog kan du foretage flere ting på din ejendom, som giver rotterne dårligere vilkår og på den måde spare penge.
De gode råd kan forebygge og afhjælpe rotteproblemer, med de kan IKKE bekæmpe.

  1. Hold foderrum og foder rent og aflukket. Ingen direkte adgang til foder. Undgå foderspild omkring trugene inde i staldene. Hold gulvene fri for melstøv og foderrester. K-vitamin virker som modgift mod rottegift.
  2. Sørg for vedligeholdelse af døre og porte. Sørg for at få lukket huller og sprækker, så de lukker tæt til jorden, så rotterne ikke går direkte ind.
  3. Undgå foderspild ved fodersilo Fjern foderspild under silo – HELT. Sørg for at siloen er tæt, så du undgår at lave foderplads til rotterne.
  4. Ryddeligt omkring ejendommen. Undgå at have inventar og byggematerialer liggende op af bygninger. Fjern højt græs omkring bygningen, benyt en belægning af grus/sten eller hold jorden fri for græs og ukrudt – i en meters bredde fra bygningen.
  5. Få fjernet alle former for bunker af byggeaffald og jord. Et godt sted for rotterne at yngle og bo.
  6. Anvend knust beton, asfalt eller små sten til vejforbedring. Store sten kan give huller i jorden, hvor rotterne vil færdes.
  7. Luk huller, udluftningskanaler, afløbsrør og dæksler af, så rotterne ikke har direkte adgang til bygningerne. Dette kan være i form af riste eller gnavestop, som mus og rotter ikke kan trænge igennem.
  8. Placere halm- og foderstakke så langt fra ejendommen som muligt. Endnu et sted, hvor rotterne vil se store fordele i at holde til.
  9. Undgå at have brændestakke for tæt på ejendommen.. Anbefales heller ikke at man har dem indendørs.
  10. Få lukket huller i murværk og væg, samt gamle ubenyttede brønde.

Kontakt os

Kaare Anlægsgartneri A/S