Vinterberedskab

Det bliver altid vinter igen, hvor vi kan regne med lidt kulde og sne – nogen gange meget. Men alligevel har sneen det med at komme bag på os. Det uanset hvordan den sidste vinter faldt ud.

Uanset årstien tillader vi os påmindelse om, at ejer- og andelsboligforeninger som grundejere har ansvaret for, at gangarealer på og omkring ejendommen er ryddet og gruset eller saltet, når de skal være det.

Forsømmer foreningen eller grundejeren dette ansvar, kan den dømmes til at betale erstatning, hvis nogen kommer til skade på ejendommens grund, ligesom skraldemanden og postbudet kan nægte at udføre deres arbejde, hvis fortove, trapper og plads omkring affaldsstativet og postkasser ikke er ryddet og gruset.

Det er således en god idé at sikre, at man har et tilstrækkeligt vinterberedskab. Derfor skal du huske at lave en vinter-serviceaftale med Kaare Anlægsgartneri. Så behøver du nemlig ikke at tænke mere over det!

Kontakt os

Kaare Anlægsgartneri A/S